Praktijk informatie – Tandartsenpraktijk de Witte – Ermelo

Praktijk informatie

Openingstijden

Maandag 08.00 – 16.45 uur
Dinsdag 08.00 – 16.45 uur
Woensdag 08.00 – 16.45 uur
Donderdag 08.00 – 16.45 uur
Vrijdag 08.00 – 12.45 uur

Uw afspraak

 • Indien u niet op uw afspraak komt wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit bedrag kan maximaal het bedrag van de voorgenomen behandeling zijn.
 • U kunt uw afspraak tot 2 werkdagen van tevoren afzeggen.
 • De afspraak kan alleen worden afgemeld door telefonisch contact of het sturen van een e-mail. Bent u ziek op de dag van uw afspraak, dan dient u de afspraak tussen 8.00u en 8.30u af te bellen/te mailen. balie@tandartsenpraktijkdewitte.nl
 • Wanneer u ziek bent en uw afspraak afzegt, dan kan het zijn dat de verloren tijd in rekening wordt gebracht.
 • Herinnering email:
  U ontvangt een week voor uw afspraak een email ter herinnering van uw afspraak. Aan deze service zijn geen rechten verbonden. Het is een extra service die u wordt aangeboden door de praktijk. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Wij willen u erop attent maken dat deze dienst niet als excuus gebruikt kan worden voor het niet komen op een afspraak. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw afspraak.

Pijnklachten

Indien u pijn heeft adviseren wij u zo vroeg mogelijk op de dag te bellen, dan kunt u vaak dezelfde dag bij ons terecht. Indien het om een ongeval of nabloeding gaat wordt u direct geholpen.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij per dag vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Wat verstaan we onder noodgevallen, die dezelfde dag nog gezien moeten worden door een tandarts:

 1.  Onhoudbare pijn
 2. Uitgevallen of losse tand
 3. Nabloeding na tandheelkundige behandeling

Wat verstaan we NIET onder noodgevallen:

 1. Uitgevallen of losse vullingen
 2. Losse (nood-)kronen en/of -bruggen.

Klachtenregeling

De tandartsen van onze praktijk proberen u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u had verwacht, dat kan aanleiding geven tot een klacht.

Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken. De tandartspraktijk kan tenslotte van klacht leren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals deze is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgzector.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NMT en ANT, mocht het gebeuren dat wij er samen niet uitkomen dan kunt u daar terecht.

Aansprakelijkheid

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartsenpraktijk De Witte is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Camera- toezicht

Voor uw en onze veiligheid is onze entree en wachtruimte voorzien van een camera. Deze beelden kunnen alleen door onze medewerkers bekeken worden binnen de praktijk, om te zien wie er binnen komen en aanwezig zijn.

De beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt.