Specialisatie – Tandartsenpraktijk de Witte – Ermelo

Specialisatie

Angstbegeleiding en lachgassedatie

Uitsluitend op doorverwijzing (verwijsbrief) van uw eigen tandarts!
Specialistische mondzorg voor mensen met extreme angst

Behoefte aan duidelijkheid, rust en vertrouwen

De meeste mensen met een extreme angst gaan niet graag naar de gewone tandarts. Andersom weten tandartsen zich vaak geen raad met deze mensen. Zij hebben daarom behoefte aan een gespecialiseerde tandarts die duidelijkheid biedt en de tijd neemt. Een tandarts die kennis heeft van angst en van eventuele traumatische levensgebeurtenissen. Duidelijkheid, rust en vertrouwen, dát is belangrijk.
“Bij het vak van tandarts-angstbegeleiding komt veel psychologie kijken”, aldus Selma de Witte. “Toen ik net tandarts was, vond ik het lastig om te gaan met angstige patiënten. Ik ben me daarin gaan verdiepen en volgde vele trainingen. Nu is het een sport iemand behandelbaar te krijgen. Ik heb veel baat bij mijn opleiding NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat is een methode om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden en te wijzigen. Dat doe ik in gesprek met de cliënt. Ik luister goed naar hem en veelal lopen we samen zijn levenslijn door. Waar in zijn leven heeft hij zijn eerste trauma opgelopen? Een trauma kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een cliënt geen aanraking verdraagt of heel heftig reageert op een hand of instrument in de mond. Mijn gesprekstechnieken zijn erop gericht het trauma te scheiden van de behandeling. Vaak zijn één of twee gesprekken voldoende om de cliënt behandelbaar te krijgen. Soms duurt dat wat langer.”

Lachgassedatie

Selma kan gebruik maken van een apparaat waarmee een mengsel van zuurstof en lachgas via een neusmasker door de patiënt kan worden ingeademd. Het inademen van dit mengsel van zuurstof met lachgas heeft een geruststellende en kalmerende werking. Kortom mensen voelen zich prettig wanneer ze lachgas inademen. Het wordt daarom inhalatiesedatie of lachgassedatie genoemd.
Alhoewel het eerste gevoel, na het inademen van lachgas, wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, ontspannen en zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van dronken zijn. Het komt wel eens voor, dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de tandarts zal dan gekozen worden voor een voorzichtige herhaling van de start van de behandeling, op een ander moment (als u bijvoorbeeld wat minder gespannen bent), of er kan voor een alternatieve behandeling gekozen worden.
Lachgas op deze manier gebruikt, in lage concentraties en voor behandelingen die niet langer dan een uur duren, is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel wordt het advies gegeven om tandheelkundige behandelingen met behulp van lachgas de eerste drie maanden van de zwangerschap te vermijden.
Een behandeling onder lachgas brengt extra kosten met zich mee. Er kan een vergoeding aangevraagd worden bij uw verzekering voor de lachgasbehandeling. Als uw verzekering akkoord gaat, dan komen er voor u geen extra kosten bij. Let wel op dat dit onder het eigen risico valt. Wanneer uw verzekering geen machtiging afgeeft voor lachgasbehandeling, dan komen de extra kosten voor uw eigen rekening.