Weekenddienst

Bij pijnklachten of andere spoed kunt u contact opnemen met de praktijk. Belt u voor 09:00 uur, dan kunnen we u op dezelfde dag zien.

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bellen met de waarnemende tandartsen.

Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen. Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd meteen afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 08:00.

Weeknr 15-       12-04 t/m donderdag 15-04,  F.H. Nijman                          0341 412 005
Vrijdag 16-04 TSP in Amersfoort, 0900- 8602

Weeknr 16-       19-04 t/m donderdag 22-04,  Praktijk Bertram-Sie          0341 432 723
Vrijdag 23-04 TSP in Amersfoort, 0900- 8602

Weeknr 17-       26-04 t/m donderdag 29-04,  P.H. Schumacher                0341 559 511
Vrijdag 30-04 TSP in Amersfoort, 0900- 8602

De weekenddienst begint vrijdag om 14:00 uur. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.

 

De weekenddiensten worden vanaf vrijdag 14-08-2020 waargenomen door Tandarts Spoedpraktijk, Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Telefoonnummer 0900- 8602.