Weekenddienst

Bij pijnklachten of andere spoed kunt u contact opnemen met de praktijk. Belt u voor 09:00 uur, dan kunnen we u op dezelfde dag zien.

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bellen met de waarnemende tandartsen.

Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen. Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd meteen afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

De avonddienst geldt van maandag tot en met woensdag van 18:00 tot 08:00 uur.

Donderdag vanaf 18:00 neemt TSP waar, u kunt hen bereiken op: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg

 

Weeknr 48         29-11 t/m woensdag 1-12           Tandartsenpraktijk de Dennenkamp           0341- 553 372

Weeknr 49         6-12 t/m woensdag 8-12             Tandzorgcentrum Ermelo                             0341 – 554048

Weeknr 50         13-12 t/m woensdag 15-12          Dental Clinics Ermelo                                    0341 – 560123

 

 

 

 

De weekenddienst begint vrijdag om 14:00 uur. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.

 

De weekenddiensten worden vanaf vrijdag 14-08-2020 waargenomen door Tandarts Spoedpraktijk, Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Telefoonnummer 0900- 8602.