Weekenddienst

Bij pijnklachten of andere spoed kunt u contact opnemen met de praktijk. Belt u voor 09:00 uur, dan kunnen we u op dezelfde dag zien.

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bellen met de waarnemende tandartsen.

Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen. Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd meteen afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 08:00.

 

Weeknr 33-        10-08 tm donderdag 13-08, praktijk Bertram in Harderwijk                          0341 43 2723
Vrijdag 14-08  TSP in Amersfoort, 0900 -8602

Weeknr 34-        17-08 tm donderdag 20-08 , praktijk Tjook en Kho in Harderwijk                0341 41 4105
Vrijdag 21-08    TSP in Amersfoort, 0900- 8602

Weeknr 35-        24-08 tm donderdag 27-08, Tandzorgcentrum Ermelo in Ermelo                 0341 55 4048
Vrijdag 28-08  TSP in Amersfoort, 0900- 8602

Weeknr 36-        31-08 tm donderdag 03-09, de Kievit in Harderwijk                                        0341 41 0039
Vrijdag 04-09 TSP in Amersfoort, 0900- 8602

 

De weekenddienst begint vrijdag om 14:00 uur. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.

De weekenddiensten worden vanaf vrijdag 14-08-2020 waargenomen door Tandarts Spoedpraktijk, Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Telefoonnummer 0900- 8602.